Men kan beter enkele vragen stellen dan alle antwoorden weten.
James Thurber

 

 
  Van idee tot implementatie

Concept advies
Een idee, concept of nieuwe dienst moet rekenen op weerstand binnen de organisatie. Niet dat mensen het niet willen, het is een verandering. Als consultant wordt het concept tegen het licht gehouden en geholpen bij de communicatie naar de interne organisatie. Doel, verwachtingen, duidelijkheid en resultaat zijn daarbij kernwoorden.

Programma management en implementatie
Bij het ontwikkelen en implementeren van het uiteindelijke product is een goede aansturing van essentieel belang. Dit is onder te verdelen in ontwerp, realisatie en implementatie. Vasthouden aan uitgangspunten en op tijd ingrijpen zorgen voor duidelijkheid, realiseren van doelen en bijsturen wanneer nodig.

Interim management
Bij een afdeling waar veranderingen doorgevoerd worden of nieuw is geformeerd, met nieuwe cultuur te maken krijgt, daar wordt het zelfvertrouwen opgebouwd. De afdeling en de diensten duidelijk en sterk neergezet. Een krachtige manager die voor de afdeling staat en zorgt dat de plaats binnen de organisatie duidelijk wordt.

 

 
     
 

To bewust or not to bewust